Category Archives: Атестація педагогів

Атестація педагогічних працівників

20180316_142958

АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ у 2016-2017 н.р.

В Маморницькому Вама НВК
підвели підсумки
АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
у 2016-2017 н.р.
17 березня 2017 року у Маморницькому Вама НВК відбулося засідання атестаційної комісії школи, на якому підвели підсумки атестації педагогів, які атестуються у 2016/2017 н.р. Відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня з питання атестації педагогічних працівників відповідно до “Типового положення про атестацію педагогічних працівників України” затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930 зі “Змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 20.12.2011 року №1473 та з метою активізації творчої професійної діяльності учителів закладу. На засіданні виступили члени комісії з аналізом роботи педагогів у міжатестаційний період. За наслідками розгляду атестаційних листів було підбито та затверджено рішення. У цьому навчальному році проатестовано 5 педагогічних працівників. 20170320_140225

СПИСОК вчителів Маморницького Вама НВК, які проходитимуть атестацію у 2017 році

№ п\п П.І.Б. ВНЗ, рік закінчення Специальність за дипломом Предмети, які викладає Стаж роботи Кваліфікаційна категорія Пед.

звання

№ посвідч. про курси, дата видачи Рік та результат попередньої атестації На що претендує Примітка
1 Солотка Марія Іллівна ЧНУ,  1999 вчитель математики математика 17 Вища   №1827   30.09.2016 2013   присв.квал кат.”Спеціаліст вищ.кат” Підтверд  квал.катег. “Спеціаліст вищ.кат”  присв.педзван “Старший вчитель”  
2 Фурдіяк Марія Флоріківна ЧНУ,  2007 вчитель початкових класів бібліотекар 11 ІІ №  2434  06.11.2016 2012,    присв.квал кат.”Спеціаліст ІІ кат” присв.квал кат.”Спеціаліст І кат”  
3 Танасой Марія Іванівна ЧНУ, 2011 вчитель географії географія 9 спеціаліст     присвоїти квал.катег “Спеціаліст ІІ категорії”  
4 Ястремська Аліна Іванівна ЧНУ, 2015 психолог психолог 5 спеціаліст     присвоїти квал.катег “Спеціаліст ІІ категорії”  

ПЛАН РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ МАМОРНИЦЬКОГО ВАМА НВК на 2016-2017 н.р.

№№ п/п Зміст   роботи Термін Відповідальний Відмітка  
1. Підготовка та видання наказу “Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році”. До 20.09 Директор НВК    
2. Створення атестаційної комісії. До 20.09    
3. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

планування роботи атестаційної комісії;

складання графіку засідання атестаційної комісії.

19.09
   
4. Оформлення стенду з питань атестації педагогі чних працівників. Вересень Заступник голови з атестаційної комісії  
5. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Вересень Голова, члени атестаційної комісії  
6. Подання списків педагогічних працівників, які атестуються в черговому порядку, прийом заяв від педагогічних працівників та подання адміністрації (педагогічної ради) навчального закладу на позачергову атестацію. 20.09 – 10.10 Секретар атестаційної комісії  
7. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань; уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються; розгляд заяв педагогічних працівників та подання адміністрації (педагогічної ради) навчального закладу на позачергову атестацію. До 20.10 Голова атестаційної комісії, секретар атестаційної комісії    
8. Підготовка та видання наказу “Про атестацію педагогічних працівників”. До 20.10 (після засідання атестаційної комісії) Голова атестаційної комісії, секретар атестаційної комісії    
9. Закріплення членів атестаційної комісії за педагогами, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації. До 20.10 Голова атестаційної комісії    
10. Складання планів індивідуальної підготовки педагогами, які атестуються. До 30.10 Секретар АК, голови ШМО – члени АК.    
11. Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації). Листопад-до 15 березня Члени атестаційної комісії    
12. Засідання атестаційної комісії (за потреби). Листопад-березень Голова атест. комісії    
13. Провести засідання педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів. Січень Керівник закладу    
14. Проведення шкільних методичних об’єднань з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи. Березень Голови ШМО, члени атестаційної комісії    
15. Оформлення атестаційних листів, ознайомлення педагогічних працівників із характеристиками. До 01.03 Голова АК    
16. Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань прийняття рішень про присвоєння кваліфікаційних категорій (відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям), присвоєння педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційними комісіями вищого рівня. До 01.04 Голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісії    
17. Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії. Квітень Секретар АК    
18. Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів. Травень Голова атестаційної комісії    
19. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року. Секретар АК    

 

Перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників

Перспективний план

атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників Маморницького Вама НВК

П.І.П. педагогічного працівника Посада,

предмет,

що викладає

Освіта Рік останньої Результативність

попередньої атестації:

Відповідає займаній посаді,

2012  

 

 

 

2013

 

 

 

 

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021
курсової перепідготовки атестації    
1. Александру Валентина Харлампівна вчитель Вища 2012 2015 вища к     а к а  
2. Гажук Юлія Василівна Заступник иректора вища 2015 2015 вища   к   к  а а (з) к а
3. Дубіц Ганна Миколаївна Педагог-організато вища 2015 2016 вища       к а к а  
4. Ілку Віоріка Іванівна вчитель Серед.спец 2014 2015 Вища. ст.вчит     к а к а  
5. Іонуц Домніка Михайлівна Вч.поч.кл Серед.

Спец.

2013 2013 спеціал   к   а   к а  
Коваль Міхаєла Георгіївна вчитель вища 2014 2014 І     к   а к а  
  Коняк Олена Олександрівна Вчитель

Почат.кл

вища 2013 2013 Вища ст…вч   к  а       к а      
  Мельник Олена Іллівна вчитель вища 2015 2016 вища ст.вчитель       к а       к а
  Оліник Світлана Миколаївна Вчитель почат.кл вища 2013 2014 Вища Ст.вчит   к а     к а      
  Оліник Валентина Георгіївна Вчитель почат.кл Серед.спец 2014 2015 Спец. Стар. вчит     к а     к а    
  Оліник Драгош Олександрович директор вища 2014 2015 Вища. Методист       к   а а (д)     к а  
  Оліник Філіка Костянтинівна Вчит.почат.кл вища 2015 2016 Вища   Ст.вчит       к а     к а  
  Оліник Костянтин Драгошевич Вчитель інформ Серед.спец     спеціал             к   а      
  Солотка Лілія Драгушівна Вчитель почат.кл вища 2014 2015 І     к а     к а    
  Солотка Марія Іллівна Вчитель математики вища 2012 2013 вища к а     к а     к  

 

П.І.П. педагогічного працівника Посада,

предмет,

що викладає

Освіта Рік останньої Результативність

попередньої атестації:

Відповідає займаній посаді,

 

2012

 

2013

 

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

2021

  Танасой Ігор Ілліч вчитель вища 2015 2016 вища       к а       к а
  Танасой Марія Іванівна вчитель вища     спец     к   к а       к
  Тодерян Олена Дорелівна вчитель вища 2014 2015 І     к а     к а    
  Фурдіяк Марія Флоріківна бібліотекар вища 2015 2012 ІІ а     к   а   к    
  Чоропіта Михайло Іванович вчитель вища 2015 2016 вища       к а     к   а
  Чоропіта Родіка Іванівна Вчитель почат.кл Серед.спец 2013 2014 Спец. Стар.вчит   к а     к   а    
  Мельник Максим Дмитрович вчитель середн.спец.     спец                 а  
  Атодіресі Тетяна Василівна вихователь серед     спец           к а      
  Ястремська Аліна Іванівна психолог вища     спец           а     к  
  Марандюк Христина Іванівна Соціал.педагог  редн.спец.     спец               а    
  Гемблюк Марія Василівна вчитель вища 2011 2012 І к           к а    
  Сташко Марія Георгіївна вихователь серед.спец     спец             к а    
  Кілару Діана Дмитрівна вчитель вища     спец                    
  Ястремська Марія Миколаївна (декр) Соціал.педагог вища     спец                    

 

Директор НВК                                                  Д.О.Оліник

 

 

Проходження атестації у 2014-2015 н.р.

СПИСОК 

вчителів Радгоспівського НВК

для проходження атестації у 2014-2015 н.р.

Атестації вчителів 2014-2015 навчальний рік

Заходи щодо підготовки і здійснення атестації вчителів