Плани роботи

Плани роботи

 Маморницького Вама НВК на 2017-2018 н.р.

 

Серпень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Облік дітей шкільного віку в мікрорайоні школи 3-4-й тижні Заступник директора з НВР Інформація
2. Облік працевлаштування випускників 9-х класів 4-й тиждень Заступник директора з НВР, класні керівники Інформація до НД
3. Комплектація класів, розподіл новоприбулих учнів. Зарахування учнів у 1-ий клас, новоприбулих учнів 4-й тиждень Директор школи Наказ
4. Розподіл громадських доручень серед педагогічних працівників школи 3-й тиждень Директор школи Інформація до НД
5. Розподіл обов’язків між адміністрацією школи 4-й тиждень Директор школи Наказ
6. Складання графіка чергування по школі учнів, учителів 4-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до НД
7. Складання розкладу уроків, гуртків, факультативів 4-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до НД
8. Забезпечення виконання Державного стандарту загальної середньої освіти Протягом року Заступник директора з НВР Довідка до ПД
9. Упровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти у 3-х класах Протягом року Заступник директора з НВР Інформація до засідання педради
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Підготовка кабінетів та приміщень школи до нового навчального року 3-4-й тижні Завідувачі кабінетів,

заступник директора з ГР

Акт,Інформація до НД
2. Вивчення стану ТБ у школі 4-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до АН
3. Конкурс-огляд навчальних кабінетів на найкращу підготовку до нового навчального року щодо виконання вимог техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм 4-й тиждень ПК, адміністрація Інформація до НД
4. Складання акту готовності школи до 2016/20177 навчального року 3-4-й тижні Заступник директора з ГР Акт
5. Складання актів-дозволів на кабінети ОІОТ, фізики, хімії, біології, обслуговуючої праці, майстерні, спортзалу 4-й тиждень Завідувачі кабінетів,

заступник директора

з НВР

Акти
6. Проведення інструктажу з техніки безпеки з працівниками школи 4-й тиждень Заступник директора з НВР, ГР Записи у журналах
7. Контроль за проходженням медогляду працівниками школи 4-й тиждень Адміністрація Інформація до НД
8. Складання комплексу заходів щодо попередження дитячого травматизму 4-й тиждень Заступник директора з НВР, соціальний педагог План заходів
9. Аналіз показників стану здоров’я учнів у 2015/2016н.р. Створення паспортів здоров’я класів До 30.08 Медсестра школи, кл. керівники Інформація по ПР
10. Організація санітарно-просвітницької роботи 4-й тиждень Медсестра школи, соціальний педагог План заходів
11. Аналіз стану оздоровлення учнів До 29.08 Заступник директора з ВР Довідка до РШ
3. Робота з учнями 1. Облік відвідування занять учнями школи 4-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до НД
2. Забезпечення учнів підручниками До 28.08 Завідувач бібліотеки Довідка до ПР
3. Підготовка до свята Першого дзвоника, Першого уроку 4-й тиждень Заступник директора з ВР, педагог-організатор Наказ, сценарій свята
4. Звіт про оздоровлення учнів До 03.09 Класні керівники 1-9 класів Інформація про результати
5. Створення комісій з профілактики правопорушень серед неповнолітніх 4-й тиждень Соціальний педагог Довідка до НД

Наказ

4. Робота з батьками, громадськістю 1. Забезпечення учнів навчанням, перевірка мікрорайону школи 4-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація
2. Підготовка до засідання батьківського комітету, ради школи з питань: забезпечення організованого початку навчального року; готовність шкільного приміщення до нового навчального року; підготовка до Дня знань; режим роботи школи

 

4-й тиждень Директор школи Інформація до засідання РШ
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність 1. Нарада при директорі з питань: забезпечення організованого початку навчального року; готовність шкільного приміщення до нового навчального року; підготовка до Дня знань: режим роботи школи 25.08 Директор школи, учителі Протокол
2. Ознайомлення працівників школи із правилами внутрішнього трудового розпорядку, регламентом роботи школи 4-й тиждень Адміністрація, ПК Інформація до НД
3. Засідання науково-методичної ради з організаційних питань, атестації, курсової перепідготовки 26.08 Заступник директора з НВР Протокол, план роботи
4. Засідання тарифікаційної комісії 29.08 Адміністрація, ПК Наказ
5. Планування роботи школи молодого вчителя 26.08 Заступник директора з НВР План роботи
6. Засідання ШМО по плануванню роботи. Випуск методичних газет 26.08 Голови ШМО Протоколи засідань
7. Співбесіда з новоприбулими вчителями 4-й тиждень Директор школи Рекомендації
8. Участь у серпневій конференції, секціях 28.08 Директор школи, голови ШМО, учителі Розпорядження
9. Засідання педагогічної ради «Звіт директора: «Про підсумки розвитку школи у 2015 – 2016 н. р. та завдання на 2016-2017 н. р. щодо розвитку освіти МаморницькогоВама НВК в умовах формування Концепції нової української школи та створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти »

Про затвердження правил внутрішнього розпорядку для шкільного колективу.

Охрона праці у школі.

Про підсумки проведення навчальних екскурсій, навчальної практики.   Працевлаштування випускників 9-го класу.

31.08 Директор школи Протокол
10. Скласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячників 4-й тиждень Заступник директора з НВР Графік проведення
12. Провести засідання методичної ради по плануванню роботи на 2016/17н.р. 26.08 Заступник директора з НВР, кл. керівник 9-го кл., пед.-організатор Протокол
13. Провести інструктивно-методичну нараду для класних керівників: «Планування виховної роботи на новий навчальний рік»; «Проведення першого уроку»; «Єдині вимоги до учнів»; «Ведення шкільної документації»;, «Соціально-психологічна робота з учнями, батьками»; «Діагностика класних керівників» 22.08 Директор школи, заступник директора з НВР, педагог-організатор Матеріали наради
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Узгодження календарних планів, планів виховної роботи, створення виховних програм класних керівників 4-й тиждень Голови ШМО Інформація до НД
2. Складання графіка проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт у І семестрі 4-й тиждень Заступник директора з НВР Довідка до АП
3. Аналіз навчальних планів, режиму роботи школи 4-й тиждень Адміністрація Довідка до засідання ПР
4. Перевірка книги обліку руху учнів 4-й тиждень Адміністрація Інформація до АН
5. Перевірка алфавітної книги запису учнів 4-й тиждень Адміністрація Інформація до АН
6. Перевірка трудових, медичних книжок 3-4-й тижні Директор школи, секретар Інформація до АН
7. Перевірка книг обліку і видачі свідоцтв про базову освіту, книгу похвальних листів 3-4-й тижні Адміністрація Інформація до АН
8. Підготовка наказів про організований початок навчального року 3-4-й тижні Адміністрація Накази
9. Контроль за підготовкою до свята Першого дзвоника 3-4-й тижні Заступник директора з НВР Сценарій
10. Контроль за підготовкою навчальних кабінетів до нового навчального року 3-4-й тижні Заступник директора з НВР Інформація до НД
11. Укладання договору між адміністрацією школи та профспілковим комітетом 4-й тиждень Директор школи, голова ПК Договір
12. Аналіз забезпеченості учнів підручниками 3-4-й тижні Завідувач бібліотеки Інформація до НД

 

 

Вересень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Нарада при директорі щодо ознайомлення вчителів з єдиними вимогами до усного та писемного мовлення 1-й тиждень Адміністрація, учитель української мови Протокол
2. Аналіз охоплення дітей мікрорайону навчанням 1-й тиждень Заступник директора з НВР Довідка, наказ
3. Аналіз працевлаштування випускників 9-го класу (дітей-сиріт) 1-й тиждень Заступник директора з ВР, класний керівник 9-го класу Інформація до НД
4. Складання мережі класів 1-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до НД
5. Проведення місячника громадського огляду сімей (складання соціальних паспортів соціально незахищених учнів, загального паспорту класу, індивідуальних карток учнів, схильних до правопорушень). Створення банку даних про сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, індивідуального план у роботи 1-3-й тижні Соціальний педагог, класні керівники 1-9 класів Наказ, затвердження списків
6. Оформлення документів з обліку дітей шкільного віку (алфавітна книга, особові справи, класні журнали, книга руху учнів) 1-2-й тижні Секретар школи, класні керівники Інформація до НД (здача звітів
7. Інвентаризація фонду шкільних підручників, аналіз збереження фонду Протягом місяця Завідувач бібліотеки Інформація до НД
8. Забезпечення інклюзивного та індивідуального навчання 1-й тиждень Заступник директора з НВР Накази
9. Проведення наради для вчителів: критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів; правильність ведення поточного та підсумкового оцінювання 02.09 Директор школи Інформація до засідання ПР
10. Складання графіка проведення контрольних, лабораторних та практичних робіт

 

До 19.09 Заступник директора з НВР Графік робіт
 

2. Охорона життя та здоров’я дітей

1. Організація гарячого та дієтичного харчування учнів. Робота з профілактики харчових отруєнь учнів 1-й тиждень Заступник директора з НВР Наказ
2. Звіт учителів фізкультури про організацію занять з фізичної культури для учнів, які за станом здоров’я віднесені до спецмедгруп 2-3-й тижні Учитель фізкультури, медсестра школи Складання списків учнів
3. Методика проведення рухливих ігорна перервах для учнів 2-4-х класів та музичних перерв. 1-2-й тижні Педагог-організатор Рекомендації
4. Перевірка навчальних кабінетів, майстерень щодо виконання вимог техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм 3-й тиждень Заступник директора з НВР План заходів
5. Проведення бесід «Правила безпечної поведінки» 04.09 Класні керівники 1-9 класів Довідка до АН
6.Місячник громадського огляду сімей 03 – 26.09 Класні керівники 1-9 класів, соціальний педагог, психолог Записи у журналах
7. Місячник «Увага, діти!» 10.09 – 29.09 Заступник директора з ВР, педагог-організатор, класні керівники 1-9 класів Інформація до НД, наказ
8. Здача паспортів  здоров’я класів. До 08.09 Класні керівники 1-4 класів План заходів
9. Проведення спортивних змагань до Дня фізкультурника 12.09 Учитель фізкультури Інформація до НД
10. Здійснення корекційно-оздоровчої роботи: фізкультурні хвилинки на уроках; ранкова гігієнічна гімнастика для учнів (2-4-ті класи – 8:15, 5-9-ті класи – 8:25); ігри на перервах; прогулянки на свіжому повітрі Постійно протягом року Класні керівники 2-9 класів План заходів
11. Розробити комплексну програму запобігання ДТП, побутовому, дитячому травматизму, іншим нещасним випадкам До 19.09 Педагог-організатор Інформація до НД
12. До Дня Фізкультурника проведення олім-пійського уроку «Досягнення українського спорту» 15.09 Заступник директора з НВР Програма
13. Проведення вступного інструктажу з ТБ та інструктажів на робочих місцях учнів та вчителів 1-й тиждень Класні керівники 1-9 класів Інформація до НД
14. Складання графіка харчування учнів. Контроль за організацією харчування Протягом року раз у тиждень Заступник директора з НВР, класні керівники, педагогічний колектив Записи у журналах
15. Організація поглиблених щорічних медоглядів школярів Протягом року Медична сестра Графік
16. Забезпечення безпеки й нешкідливих умов навчання Протягом року Медсестра школи Інформація до НД
17. Організація роботи з охорони праці До 12.09 Адміністрація школи

Заступник директора з НВР

Проведення інструктажів, бесід, накази
3. Робота з учнями 1. Проведення Свята Знань та першого уроку 01.09 Заступник директора з НВР Інформація до АН
2. Вивчення нормативних документів (основних положень Конституції України, Декларації про суверенітет України, Конвенції ООН про права дитини) Протягом місяця Класні керівники Інформація до НД
3. Ознайомити школярів зі змістом законів України «Про загальну середню освіту», «Про мови», Національної доктрини розвитку освіти Протягом місяця Класні керівники Інформація до НД
4. Залучення учнів до роботи у гуртках, секціях, факультативах До 19.09 Класні керівники, керівники гуртків, факультативів Розклад роботи, звіт до НД
5. Організація роботи шкільного «кабінету міністрів». Складання плану роботи міністерств

 

1-2-й тижні Педагог-організатор План роботи
6. Створення банку даних про учнів, схильних до правопорушень, залучення їх до гурткової роботи, обстеження матеріально-побутових умов учнів (складання психолого-педагогічної характеристики учнів, схильних до правопорушень)

 

До 15.09 Соціальний-педагог, класні керівники Оновлення банку даних
7.  Участь у благодійній акції «Хай серце не втрачає доброти» (1-9-і класи) Протягом місяця Педагог-організатор Довідка до АН
8. Складання соціального паспорта школи До 19.09 Соціальний педагог Інформація до НД
9. День добрих справ – спільні трудові справи батьків, учителів, учнів. Проведення операції «Чисте подвір’я» 2-й, 4-й тижні Класні керівники Інформація до газети
10. Виставка-конкурс газет, куточків «Знайомтесь, наш клас» (1-9-ті класи), презентація класу (традиції, досягнення, історія), захист органів самоврядування 22.09 – 26.09 Педагог-організатор, шкільний «кабінет міністрів» класні керівники 2-9-х класів Інформація про результати до НД
11.ю Акція «Моя улюблена книжка» (до Дня бібліотекаря) 4-й тиждень Класні керівники 2-9-х класів Довідка до АН
12. Координація планів роботи з представниками міліції у справах неповнолітніх, позашкільними установами До 19.09 Соціальний педагог Інформація до АН
13. Підготовка до святкування Дня вчителя: огляд газет «Розповідь про нашого вчителя», конкурс природничих композицій, екібан «Мої найкращі вітання вчителям» 4-й тиждень Педагог-організатор, класні керівники 8-9 класів План заходів
18. Оформлення екрану рейтингу класів До 19.09 Заступник директора з НВР Інформація до НД
19. Проведення Дня права «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста» 2-4-й тижні Педагог-організатор Розробки уроків
20. Конкурс до Дня вчителя «Школа має таланти» (2-9-ті класи) 17.09 Класні керівники Сценарій
4-й тиждень Педагог-організатор, шкільний кабінет міністрів
20.09 Учитель правознав-ства, класні керівники 2-9-х класів
4-й тиждень Педагог-організатор
4. Робота з батьками, громадськістю 1. Загальношкільна конференція по виборах шкільного батьківського комітету, ради школи 3-й тиждень Директор школи Протокол
2. Проведення тематичних батьківських зборів: 4-й тиждень Адміністрація, класні керівники 2-9-х класів Протоколи
1-ий клас – «Вікові та індивідуальні особливості 6-річних дітей; соціально-психологічна адаптація їх до школи»
2-4-ті класи – «Урахування індивідуальних особливостей розвитку дитини у вихованні»;
5-й клас – «Особливості психологічної адаптації школярів у 5-му класі»
6-8-мі класи – «Духовний світ особистості. Морально-етичні цінності у сучасному сімейному вихованні»
9-й клас – «Психофізіологічні особливості дитини старшого віку. Проблеми виховання»
3. Консультування, анкетування батьків першокласників з метою виявлення особливостей та характеру протікання процесу первинної адаптації дітей у школі

 

 

3-й тиждень Класовод 1 класу Інформація до НД
4. Вибори батьківських комітетів класів. Затвердження планів роботи 3-й тиждень Класні керівники Протоколи, плани роботи батьківського комітету
5. Консультація для батьків щодо інклюзивного та індивідуального навчання 4-й тиждень Заступник директора з НВР Матеріали консультацій
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність 1. Організація роботи методичних підрозділів 2-й тиждень Директор школи Наказ
2. Організація роботи атестаційної комісії 2-й тиждень Директор школи Наказ
3. Коригування плану курсової перепідготовки учителів 2-й тиждень Заступник директора з НВР План перепідготовки
4. Заповнення карток «Обдарована дитина» До 19.09 Заступник директора з НВР, класні керівники 2-9-х класів Список учнів, інформація до НД
5. Діагностичне анкетування вчителів щодо визначення професійних потреб 2-й тиждень Голови ШМО Діагностичні картки
6.Подання інформації «Досягнення учнів класу (творчі, спортивні, інтелектуальні)» 2-й тиждень Класні керівники 2-9-х класів Інформація до НД
7. Організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги 2-й тиждень Психолог, соціальний педагог Інформація до АН
8. Організація корекційно – розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 2-й тиждень Психолог, класні керівники План роботи
9. Проведення психодіагностики інтелектуальних можливостей обдарованих дітей

 

До 19.09 Психолог, класні керівники Поповнення банку даних
10. Консультування щодо заохочення здібних та обдарованих учнів: систематично проводити діагностику здібностей учнів; створення портфоліо обдарованих учнів та оприлюднення його на батьківських зборах та класних годинах; написання листів – подяк батькам; привітання найкращих учнів у класних куточках; розміщення інформації про переможців і призерів конкурсів та олімпіад на сайті школи; розміщення інформації у шкільній газеті

 

До 24.09 Заступник директора з НВР, класні керівники Інформація до НД
11. Консультації для вчителів щодо атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Протягом року Заступник директора з НВР Консультаційні матеріали
12. Організація роботи атестаційної комісії До 19.09 Заступник директора з НВР Наказ
13. Планування роботи методичних об’єднань вчителів та класних керівників До 15.09 Голови МО класних керівників, учителів – предметників Протоколи
14. Організація роботи з молодими вчителями: діагностика роботи і надання допомоги; ознайомлення молодих учителів з нормативними документами; інструктаж зі складання поурочних планів; основні вимоги до уроку 1-й тиждень Заступник директора з НВР План роботи, інформація до АН
15. Проведення круглого столу «Обмін думками по роботі з обдарованими дітьми». Оновлення матеріалів: банк обдарованих дітей (за типами обдарувань),їхні здобутки; участь у творчих, спортивних конкурсах; завдання олімпіад, конкурсів; тести контролю; тематика творчих робіт; аналіз участі учнів в олімпіадах та МАН 23.09 Заступник директора з НВР, учителі – предметники Оновлення банку даних обдарованих дітей
16. Олімпійський тиждень 1-й  тиждень Заступник директора з НВР, учитель-предметник План роботи
17. Тиждень дошкілля ІІІ-й  тиждень
18.Тиждень учнівського самоврядування ІУ-й тиждень Педагог-організатор
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Комплектація штату школи До 04.09 Директор школи Штатний
2. Попереджувальний контроль за роботою молодих спеціалістів з метою надання методичної допомоги Протягом місяця Заступник директора Інформація до АН
3. Перевірка алфавітної книги, особових справ 1-2-й тижні Заступник директора Довідка до АН
4. Оперативний контроль: оформлення класних журналів 2-4-й тижні Адміністрація Інформація до НД
5. Нарада з питань охоплення дітей мікрорайону навчанням, залучення до школи важковиховуваних учнів, ведення шкільної документації (особових справ, журналів) 08.09 Директор Протокол НД
6. Контроль за організацією гарячого харчування

 

 

4-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до НД
7. Контроль роботи класних керівників 5-х класів. Організація класних колективів 2-3-й тижні Адміністрація Інформація до АН
8. Контроль виховних планів класних керівників 3-4-й тижні Педагог-організатор Інформація до АН
9. Контроль відвідування занять учнями 1-9-х класів 3-й тиждень Соціальний педагог Інформація до НД
10. Перевірка планів роботи ШМО, МО класних керівників ,календарного планування 2-3-й тижні Адміністрація Інформація до АН
11. Контроль чергування класних колективів та вчителів 4-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до АН, НД
12. Перевірка наявності робочого одягу, форми учнів для проведення уроків праці та фізичного виховання 3-й тиждень Адміністрація Інформація до АН
7. Економічна та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази 1. Тарифікація вчителів 1-й тиждень Директор школи, голова ПК Наказ
2. Контроль за роботою харчоблоку та технічного персоналу 2-й тиждень Заступник директора з ГР Інформація до АН
3. Призначення відповідальних з питань безпеки життєдіяльності 2-й тиждень Директор школи Наказ
4. Контроль за станом освітлення шкільних приміщень, дотримання правил ТБ в спеціалізованих кабінетах Постійно Заступник директора з НВР, ГР Інформація до АН
5. Організація огляду – конкурсу між класами по збереженню підручників 3-й тиждень Завідувач бібліотеки, педагог – організатор Підсумки до НД
6. Заходи з енергозбереження 3-4-й тижні Заступник директора з ГР План заходів, інформація до АН

 

 

 

 

Жовтень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Забезпечення та аналіз відвідування школи учнями групи «ризику», з неблагополучних сімей, учнів, схильних до правопорушень, із «кризових» сімей Постійно Соціальний педагог, психолог Списки учнів, інформація до АН
2. Координація роботи вчителів та класних керівників з учнями, яким важко дається навчання Постійно Адміністрація, класні керівники Рекомендації, списки
3. Перевірка організації гарячого та дієтичного харчування учнів 2-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація, засідання батьківської ради школи
4. Заповнення індивідуальних карток на дітей з девіантною поведінкою 1-й тиждень Класні керівники, соціальний педагог Інформація до НД
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Інструктаж учнів закладу з питань безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та у канікулярний час 1-й тиждень Класні керівники Записи у журналах
2. Проведення медичного огляду на педикульоз 1-й тиждень Медсестра школи Інформація до АН
3. Оформлення куточків ЦЗ, пожежної безпеки у класах: «Безпека життєдіяльності» 3-й тиждень Класні керівники Інформація до НД
6. Заходи з енергозбереження 3-4-й тижні Заступник директора з ГР План заходів, інформація до АН

 

 

 

 

Жовтень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Забезпечення та аналіз відвідування школи учнями групи «ризику», з неблагополучних сімей, учнів, схильних до правопорушень, із «кризових» сімей Постійно Соціальний педагог, психолог Списки учнів, інформація до АН
2. Координація роботи вчителів та класних керівників з учнями, яким важко дається навчання Постійно Адміністрація, класні керівники Рекомендації, списки
3. Перевірка організації гарячого та дієтичного харчування учнів 2-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація, засідання батьківської ради школи
4. Заповнення індивідуальних карток на дітей з девіантною поведінкою 1-й тиждень Класні керівники, соціальний педагог Інформація до НД
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Інструктаж учнів закладу з питань безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та у канікулярний час 1-й тиждень Класні керівники Записи у журналах
2. Проведення медичного огляду на педикульоз 1-й тиждень Медсестра школи Інформація до АН
3. Оформлення куточків ЦЗ, пожежної безпеки у класах: «Безпека життєдіяльності» 3-й тиждень Класні керівники Інформація до НД
4. Звіти класних керівників про побутові умови, в яких проживають соціально незахищені учні, про оздоровлення учнів, результати проведення місячника громадського огляду сімей 06.10 Класні керівники Звіти, інформація до НД
5. Бесіда для учнів «Профілактика гіповітамінозу» (2-9-ті класи) 07-08.10 Класні керівники Записи у журналах
6. Виховна година «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі» (1-4-ті класи), «Складання правил для учнів класу» (2-9-ті класи) 01-04.10 Класні керівники Конспект
7. Виробнича нарада «Ознайомлення з результатами поглибленого медичного огляду учнів. Уточнення списків спецмедгрупи та групи дієтичного харчування» 06.10 Педагог-організатор, медсестра школи Інформація до НД
8. Огляд стендів «Безпека життєдіяльності» (2-9-ті класи). Перевірка класних журналів щодо проведення бесід із ТБ 20.10 Заступник директора з НВР Інформація до НД
9. Здача листків здоров’я (2-9-ті класи) До 07.10 Заступник директора з НВР, класні керівники 1-9-х кл Інформація до АН
3. Робота з учнями 1. Засідання громадсько-педагогічної комісії по роботі з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги 16.10 Соціальний педагог, психолог Протокол засідання
2. Проведення благодійної акції «Турбота» (привітання учителів-пенсіонерів з Днем учителя, Днем людей похилого віку), концерт до Дня вчителя 1-й тиждень Педагог-організатор, учитель музичного мистецтва, класні керівники План заходів, інформація до НД
3. Засідання шкільного «кабінету міністрів» за окремим планом 2-й тиждень Педагог-організатор Протокол
4. Засідання активу школи

 

2-й тиждень Педагог-організатор Протокол
5. До Дня козацької слави, до свята Покрови провести: спортивні змагання «Козацькі розваги» (2-8-мі класи); посвята у козачата (2 клас); конкурс козацької пісні та строю (4-6-мі класи); «Між нами, козаками!» (7-9-ті класи )

 

13-16.10 Класні керівники 2-8-х класів, учитель фізкультури План заходів
6. День права «Хто зневажає закон…»: відкриті виховні години «Твої права і обов’язки – абетка громадян» (1-4-ті класи); «Право і обов’язок» (5-8-мі класи); «Торгівля людьми – одна з найважливіших проблем сьогодення» (9-й клас) 15.10 Класні керівники 3-6-х класів, учитель фізкультури Сценарії
7. До річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників провести: уроки-мужності «Мої земляки – герої» (8-9-ті класи); 15.10 Класні керівники 7-9-х класів, учитель фізкультури Інформація до АН
8. Проведення І етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, підготовка до участі у ІІ етапі 15-16.10 Класні керівники 4-6-х класів Сценарій конкурсу
4. Робота з батьками, громадськістю 1. Збори батьків учнів 5-х класів з питань адаптації учнів у школі ІІ ступеня 26.10 Заступник директора з НВР, класнийкерівник 5-го класу

 

Рекомендації
2. Проведення тренінгів для батьків за програмою «Батьківство в радість» (5-7-мі класи) 4-й тиждень

 

Соціальний педагог Матеріали тренінгів
3. Зустріч з представниками благодійних фондів з питань поліпшення матеріальної бази школи та спільної діяльності 3-й тиждень

 

Директор школи Інформація до РШ
35. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність 1. Засідання атестаційної комісії з питань атестації, ознайомлення педагогів з Положенням про атестацію 3-й тиждень

 

Директор школи Протокол
2. Проведення І етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 1-4-й тижні Заступник директора  з НВР Наказ

 

. 3.  Оформлення соціально-психологічного паспорта школи До 3.10 Соціальний педагог Інформація до АН
5. Моніторинг використання ІКТ у навчально-виховному процесі За планом УОНБЦ Заступник директора з НВР Інформація до НД
6. Шкільний конкурс «Учитель року» За планом УОНБЦ Заступник директора з НВР Наказ
7. Апаратне навчання «Діагностика професійної діяльності вчителя» До 08.10 Директор школи Матеріали навчання
8. Уточнення графіка курсової перепідготовки вчителів До 10.10 Заступник директора Наказ
9. Складання списків учителів, які підлягають атестації у 2017 році До 07.10 Заступник директора Наказ
10. Тиждень біології 4-й тиждень Заступник з НВР, вчитель предметник план
11. Вивчення стану та організація умов праці дошкільних груп 2-3 й тижні Адміністрація Довідка
12. Стан викладання образотворчого мистецтва та музики у 1-9 кл. 1-4 тижні Адміністрація Довідка
Педагогічна рада: « Системний підхід до національно-патріотичного виховання у школі – вимога часу».

2. Стан викладання предметів хідожньо-естетичного циклу: образотворче мистецтво та музика у 1-9 кл.  (довідка)

3.Хід реалізації науково-методичної проблеми школи.

2.              Труднощі адаптації дитини до навчання  у 1-му  та 5-му  класах.

3.              Актуальні питання наступності в організації та змісті дошкільної та початкової освіти.

4.              Стан роботи з профілактики дитячого травматизму у школі та в побуті

 

4-й тиждень Адміністрація Протокол
10. Організація групової роботи з учнями, які стоять на внутрішньо шкільному обліку та перебувають у складних життєвих обставинах 06-08.10 Соціальний педагог, психолог План
11. Заняття «школи молодого вчителя» «Види й форми оцінювання навчальних досягнень учнів» 07.10 Учитель-предметник Протокол
12. Уточнення тем для написання науково – дослідних робіт, списку учнів – дослідників, та учителів-консультантів До 14.10 Учителі-предметники 8 – 11-х класів Інформація до НД
13. Перевірка щоденників спостережень  учнів, які стоять на внутрішньошкільному обліку 29.10 Соціальний педагог Інформація до АН
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Класно-узагальнювальний контроль у 5та 9 класах 1-3-й тижні Адміністрація Довідка до ПР
2. Психолого-педагогічний супровід паралелі 5-ого класу. Діагностика адаптаційного періоду 2-й тиждень Соціальний педагог, психолог Довідка до АН
3. Персональний контроль: відвідування уроків у 5-ому класі «Забезпечення умов успішної адаптації учнів до навчання у 5-му класі» 3-й тиждень Адміністрація Довідка, інформація до АН
4. Стан організації гарячого харчування школярів 3-й тиждень Заступник директора з НВР, члени батьківського комітету Довідка до засідання РШ
5. Звіт класних керівників про охоплення учнів гуртковою роботою, секціями та факультативами, про участь в акціях «Моя улюблена книжка», проведення місячника громадського огляду сімей 06.10 Заступник директора з НВР, класні керівники Довідка до НД
6. Аналіз оформлення класних куточків з безпеки поведінки 1-й тиждень Заступник директора з НВР Довідка до НД
7. Звіт про стан відвідування учнями школи

 

 

Постійно Соціальний педагог Інформація до АН
8. Результати проведення декади «Книжка – добрий друг» і конкурс «Найкращий читач» 02.10 Завідувач бібліотеки Інформація до АН
9. Контроль за роботою ГПД 2 – 3-й тижні Заступник директора з НВР Наказ
10. Контроль за відвідуванням занять учнями із кризових сімей, учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку 2 – 3-й тижні Соціальний педагог Інформація до АН
12. Контроль за організація роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому До 15.10 Заступник директор з НВР

 

Довідка
13. Контроль роботи з учнями під час канікул 3 – 4-й тижні Заступник директора з НВР План роботи, інформація до НД
14. Перевірка формування техніки каліграфічного письма в період навчання грамоти (2 – 4-ті класи) 3 – 4-й тижні Заступник директора з НВР Інформація до засідання ПР
15. Стан виконання вимог до ведення робочих, контрольних зошитів та їх перевірка 3 – 4-й тижні Адміністрація Інформація до НД
16. Контроль чергування класних колективів, чергових учителів 2 – 3-й тижні Адміністрація Інформація до НД
17. Контроль за відвідуванням занять учнями 1 – 9-х класів 2 – 3-й тижні Соціальний педагог Інформація до НД
18. Перевірка обсягу і видів домашніх завдань 2 – 3-й тижні Адміністрація Інформація до НД
19. Контроль за веденням поточного та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів учителями-предметниками Протягом місяця Адміністрація Книги контролю
20 .Контрольні-зрізи за текстами адміністрації у 4-х, 9-х 3-й тиждень Адміністрація Наказ
7. Економічна та фінансово-господарська діяльність з розвитку матеріально-технічної бази 1. Генеральне прибирання приміщень 4-й тиждень Заступник директора з ГР Інформація до АН
2. Підготовка школи до роботи в зимових умовах 2-й тиждень Заступник директора з ГР Наказ, план заходів
3. Перевірка готовності закладу до прийому теплопостачання 3-й тиждень Заступник директора з ГР Довідка до АН

Листопад

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Перевірка організація індивідуального навчання для дітей, які цього потребують за станом здоров’я 2-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до АН
2. Дотримання медпрацівником вимог єдиного шкільного режиму і правил внутрішнього розпорядку (на виконання ст.56 Закону України «Про освіту») 2-й тиждень Адміністрація Протокол НД
3. Облік дітей п’ятирічного віку, які не відвідують дитячі установи Протягом місяця Заступник директора з НВР Довідка до АН
4. Відвідування сімей учнів, які стоять на внутрішньошкільному обліку, індивідуальна робота з учнями 2 – 3-й тижні Соціальний педагог, класні керівники 1 – 9-х класів Акти
5. Соціальне інспектування дітей-інвалідів 1 – 2-й тижні Класні керівники, соціальний педагог Довідка до АН
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Перевірка стану охорони праці в шкільних кабінетах та майстернях 1 – 2-й тижні Заступник директора з НВР, голова ПК Довідка до АН
2. Організація лекцій і бесід на тему профілактики СНІДу, туберкульозу

 

 

24-27.11

 

 

2-й тиждень

Соціальний педагог, медсестра школи, класні керівники

учителі української мови

Інформація до НД, буклети

Текст диктантів

3. Аналіз виконання в школі ст. 3.9 Закону України «Про цивільний захист» 12.11 Директор школи, заступник директора з НВР Інформація до АН
  4. Проведення годин спілкування з формування здорового способу життя: «Корисне харчування та здоров’я» (2 – 4-ті класи); «Позитивні та негативні емоції. Як боротися з негативними емоціями?» (5 – 9-ті класи) 2 – 3-й тижні Класні керівники 2 – 9-х класів Конспекти годин спілкування
5. Перевірка освітлення навчальних приміщень, виконання розпорядження по економії водопостачання, енергозбереження До 07.11 Заступник директора з ГР Інформація до АН
6. Вивчення стану дитячого травматизму 17.11 Педагог-організатор Інформація до АН
7. Перевірка якості харчування 11 – 14.11 Педагог-організатор Інформація
8. Моніторинг «Захворювання на ГРЗ»  медсестра школи Інформація до НД
3. Робота з учнями 1. Рейд «Живи, книжко» (1 – 9-ті класи) 3 – 4-й тижні Завідувач бібліотеки Інформація до НД
2. Рейд з перевірки дотримання Статуту школи щодо зовнішнього вигляду учнів 4-й тиждень Педагог-організатор, шкільне «міністерство чистоти і здоров’я» Інформація до НД
3. Проведення тижня до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом:

а) випуск листівок і буклетів «Молодь проти СНІДу» (8 – 9-ті класи);

б) уроки-тренінги «СНІД – час бити тривогу!» (8 – 9-ті класи)

25-28.11

 

до 20.11

 

27, 28.11

Соціальний педагог

 

Класні керівники 8 – 9-х класів

Соціальний педагог, класні керівники 8 – 9-х класів

План заходів

 

Буклети, листівки

Конспекти уроків

4. Участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад За планом УОНБЦ Заступник директора з НВР Інформація до АН, наказ
5. Засідання комісії з профілактики правопорушень Протягом місяця Соціальний педагог Акти, інформація до НД
  6. Відвідування сімей учнів, які стоять на внутрішньо шкільному обліку, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 11 – 14.11 Соціальний педагог, класні керівники Результати моніторингу
7. Моніторинг ставлення учнів до шкідливих звичок Протягом місяця Соціальний педагог, психолог Конспекти занять
8. Місячник родинного виховання «Без сім’ї немає  землі» «Дерево мого роду» (5 – 7-мі класи);  «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (1 – 4-ті класи) До 17.11 педагог-організатор, класні керівники 1 – 9-х класів, Книжки
9. Проведення конкурсів до Дня української писемності та мови: «Знавець рідної мови» (3 – 4-ті класи; «Філологічний експрес» (5 – 9-ті класи)) 10 – 28.11 Учителі української мови, класні керівники 3 – 9-х класів Сценарії

Матеріали

Буклети

4. Робота з батьками, громадськістю 1. Розширення засідання батьківського комітету і ради школи (за окремим планом) 2-й тиждень Директор школи Прокол
2. Проведення тренінгів для батьків за програмою «Батьківство в радість» (8 – 9-ті класи)

 

 

 

 

12 – 14.11 Класні керівники 1 – 9-х класів, психолог, соціальний педагог Звіт
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність Тиждень географії 2-й тиждень Заступник з НВР,  вчителі-предметники План  роботи
Тиждень французької мови 1-й тиждень
1. Засідання методичних об’єднань з питань оформлення шкільної документації, результативності роботи з обдарованими дітьми, проведення предметних тижнів 1-й тиждень Голови ШМО Протоколи
2. Організація колекційної роботи з учнями 5-ого класу, які мають труднощі в адаптації 2 – 3-й тижні Психолог, соціальний педагог Інформація до НД
3. Заняття школи молодого вчителя «Урок – основна форма здійснення сучасного процесу навчання» 10.11 Учителі-предметники Протокол
4. Участь у ІІ етапі конкурсу ім. Т. Шевченка За планом УОНБЦ Учителі української мови і літератури Наказ
5. Участь учнів школи у творчому конкурсі «Об’єднаймося, брати мої» За планом УОНБЦ Учителі української мови, історії, образотворчого мистецтва Наказ
6. Моніторинг ставлення учнів до шкідливих звичок 3-й тиждень Соціальний педагог Інформація до АП, рекомендації
7. Консультація для вчителів «Сучасні технології роботи з важковиховуваними дітьми» 14.11 Соціальний педагог, психолог Матеріали, консультації
8. Аналіз оздоровлення учнів за 2016 4-й тиждень Класні керівники 1 – 9-х класів Звіти
12. Нарада керівників відділень. Вимоги до написання науково-дослідних робіт

 

 

 

 

04.11 Керівники МО Інформація до НД
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Контроль за дотриманням у школі пожежної безпеки (на виконання Закону України «Про пожежну безпеку») 2-й тиждень Заступник директора з ГР Інформація до НД
2. Перевірка щоденників учнів 3 – 8-хкласів (дотримання вимог єдиного орфографічного режиму) 3-й тиждень Заступник директора з НВР Довідка до АН
3. Перевірка зошитів з математики, української мови (якість перевірки зошитів, дотримання єдиного орфографічного режиму) 4-й тиждень Заступник директора з НВР Наказ
4. Контроль за станом роботи факультативів, гуртків 2 – 3-й тижні Заступник директор Довідка до НД
5. Перевірка поурочних планів учителів (уміння ставити мету уроку і добирати навчальний матеріал) 2 – 3-й тижні Адміністрація Книга контролю
6. Перевірка словників з іноземної мови 2 – 3-й тижні Заступник директора з НВР, соціальний педагог Інформація до НД
7. Контроль відвідування занять учнями 1 – 9-х класів Протягом місяця Адміністрація Книга контролю
8. Контроль проведення уроків учителями, які атестуються
9. Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень з української мови і літератури 2 – 3-й тижні Адміністрація Наказ
7. Економічна та фінансово-господарська діяльність з розвитку матеріально-технічної бази 1. Аналіз ефективності використання енергоносіїв 3-й тиждень Заступник директора з ГР Довідка до АН
2. Інвентаризація матеріальних цінностей 1 – 4-й тижні Комісія з інвентаризація Наказ
3.. Готовність школи до зимового періоду 2-й тиждень Заступник директора з ГР Інформація до НД
4. Планування фінансових потреб закладу на 2015 рік 3 – 4-й тижні Головний бухгалтер Кошторис
5. Оформлення передплати педагогічних видань 2 – 3-й тижні Завідувач бібліотеки Інформація до АН

 

Грудень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Контроль за охопленням дітей мікрорайону навчанням 1-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до АН
2. Попереднє замовлення на придбання підручників 2-й тиждень Завідувач бібліотеки
3. Участь учнів школи в районних предметних олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідних робіт у системі МАН (написання контрольних робіт) 1 – 4-й тижні Заступник директора з НВР Наказ
4. Контроль за організацією навчання і дозвілля, залученні у гуртки, секції дітей, які залишились без батьківського піклування 2 – 3-й тижні Соціальний педагог Інформація до АН
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Підбиття підсумків огляду навчальних кабінетів 4-й тиждень Заступник директора з НВР Довідка
2. Інструктаж учнів, працівників закладу з правил безпеки під час організації і проведення новорічних свят та зимових канікул 3-й тиждень Заступник директора з НВР Записи в журналах
3. Проведення бесід з правил поведінки зимою на водоймах 2 – 3-й тижні Класні керівники Записи в журналах
4. Підбиття підсумків організації роботи з ЦЗ за рік 4-й тиждень Заступник директора з НВР Аналіз до АН
5. Стан температурного режиму школи 2 – 4-й тижні Заступник директора з ГР Аналіз замірів
6. Поглиблений медогляд учнів 3-й тиждень Медсестра школи Довідка до засідання ПР
7. Моніторинг «Захворювання на ГРЗ»

 

 

до 15.12 Соціальний педагог Інформація до НД
3. Робота з учнями 1. Виховні заходи до Дня національної згоди 01.12 Класні керівники 1 – 9-х класів Матеріали виховних годин
2. День права «Привіт! Я – конфлікт!»: проведення відкритих виховних годин «Краще гірка правда, ніж солодка брехня» (1 – 4-ті класи); «У кого є совість? Чи може бути щасливою непорядна людина?» (5 – 8-мі класи); «Толерантність та ксенофобія: реальність чи вигадка?» (9-ий клас) 05 – 04.12 Учитель правознавства, класні керівники 1 – 9-х класів Наказ
3. Акція «Обери життя. Молодь проти СНІДу» (8 – 9-ті класи) 01.12 Класні керівники 8 – 9-х класів, педагог-організатор Матеріали
4. Благодійна акція «Милосердя починається з власної душі» 10 – 18.12 Педагог-організатор Інформація до АН
5. Конкурс на найкращу ялинкову прикрасу 4-й тиждень Учителі трудового навчання Інформація до АН
6. Конкурс новорічних газет (7 – 9-ті класи) 3-й тиждень Педагог-організатор, класні керівники 7 – 9-х класів Газети
7. Організація та проведення новорічних ранків для учнів 1 – 7-х класів та балу-маскараду для учнів 8 – 9-хкласів 4-й тиждень Педагог-організатор Наказ, план проведення
8. Операція «Новий рік без самотності» (привітання дітей з малозабезпечених сімей школи з Новим Роком) 3 – 4-й тижні Педагог-організатор, соціальний педагог Інформація до АН
9. Уроки мужності до дня Збройних Сил України (5 – 8-мі класи) 2-й тиждень Учителі фізкультури, класні керівники 5 – 8-х класів Конспекти уроків
10. Спортивні змагання «Наші хлопці – молодці!» (1 – 8-мі класи)

 

 

 

04 – 05.12 Учителі фізкультури, класні керівники 1 – 8-х класів Сценарії
  11. Військово-патріотичне свято «Козацькі забави» (9-ий клас) 08.12 Класний керівник 9-ого класу Сценарії
12. Декада протипожежної безпеки «Вогонь: друг чи ворог?»; конкурс малюнків (2 – 7-мі класи); написання диктантів (4- 8-мі класи); виготовлення буклетів «Ситуації, які є небезпечними для життя» (9-ий клас); виховні години з проти пожежної безпеки (2 – 7-мі класи); екскурсії до пожежної частини (8 – 9-ті класі) 08 – 12.12 Класні керівники Інформація до НД
Виставка
Текст диктантів
Буклети
Сценарії
Інформація до НД
13. Виховні заходи у класах до різдвяних свят; Свято Андрія (6-ий клас); конкурс «Маленька україночка» (3 – 5-ті класи) 12. – 18.12 Учитель образотворчого мистецтва, учителі української мови та літератури Сценарії
14. Конкурс «Годівниця для птахів» (5 – 8-мі класи) 16.12 Учитель трудового навчання, класні керівники 5 – 8-х класів Інформація до НД
4. Робота з батьками, громадськістю 1. Засідання шкільного батьківського комітету, ради школи (звіт опікунів) за планом

2. Залучення громадських організацій до проведення новорічних свят для школярів

2-й тиждень Директор школи Протоколи
2 – 4-й тижні Директор школи Інформація до засідання РШ
3. Індивідуальна робота з батьками, діти яких мають початковий рівень навчальних досягнень 2 – 3-й тижні Заступник директора з НВР, класні керівники 3 – 9-х класів Рекомендації
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність 1. Засідання атестаційної комісії за окремим планом 4-й тиждень Директор школи Протокол
 Тиждень права 1-й тиждень Учитель-предметник Інформація до НД
Тиждень математики 2-й тиждень
Тиждень доброти та милосердя 2-й тиждень
3. Засідання науково-методичної ради за планом 4-й тиждень Директор школи Протокол
4. Підготовка до проведення засідання педагогічної ради 3-й тиждень Заступник директора з НВР Матеріали до засідання педради
Педагогічна рада:

1.      Тематичне питання: «Розвиток пізнавальної самостійності й творчих здібностей учнів».

2.              Ступінь активізації мовної діяльності учнів, опанування монологічною і діалогічною мовою, використання форм самостійної роботи учнів на уроках української мови у 1-4кл, 5-9 кл. (наказ).

3.              Діяльність педколективу з виховання правової культури учнів.

4.              Про визначення претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою учнями 9-го класу.

5.              Про забезпечення учнів якісним та раціональним харчуванням.

 

4-й тиждень Адміністрація Протокол
5. Психолого-педаогічний супровід учнів 8-ого класу. Проведення діагностичного мінімуму 2 – 3-й тижні Психолог Інформація до АН
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Перевірка техніки читання у 1 – 7-х класах 3-й тиждень Заступник директора з НВР Наказ
2. Класно-узагальнюючий контроль у 8-му класі 2 – 3-й тижні Адміністрація Книги контролю
3. Вивчення стану ведення контрольних зошитів  математики 2 – 3-й тижні Заступник директора з НВР Довідка
4. Контроль ведення класних журналів з питань дотримання інструкції та виконання навчальних програм 4-й тиждень Адміністрація Наказ
5. Перевірка техніки читання з іноземної мови у 5 – 6-х класах 2 – 3-й тижні Заступник директора з НВР Довідка
6. Аналіз відвідування учнів за І семестр 3-й тиждень Соціальний педагог Інформація до НД
7. Перевірка щоденників (якість роботи класних керівників, система заохочень, виставлення оцінок) 4-й тиждень Заступник директора з НВР Наказ
8. Контроль за роботою молодих учителів, відвідування уроків, перевірка поурочних планів 4-й тиждень Адміністрація Книги контролю
9. Контрольні зрізи за текстами адміністрації (в 9-ому, 3-4 класах (іноземна мова, українська мова, математика) 1 – 3-й тижні Адміністрація Наказ
7. Економічна та фінансово-господарська діяльність з розвитку матеріально-технічної бази
 1ю. Виготовлення ялинок та ялинкових прикрас до районного конкурсу 2-й тиждень Педагог-організатор Інформація до РШ
5. Затвердження кошторису на 2017 4-й тиждень Головний бухгалтер

Січень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Контроль за охопленням навчанням дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи

 

 

 

 

 

 

1 – 2-й тижні Заступник директора з НВР Довідка до АН
2. Контроль за дотриманням опікунами прав дитини, за збереженням майна, що належить дітям, які залишились без батьківського піклування 1 – 2-й тижні Педагог-організатор, соціальний педагог Довідка до засідання РШ
3. Організація дозвілля учнів із кризових сімей 1 – 2-й тижні Соціальний педагог Інформація до АН
4. Звіт класних керівників про роботу з учнями, схильними до правопорушень. Корекція соціально незахищених категорій населення 1 – 2-й тижні Соціальний педагог, класні керівники Інформація до НД
5. Результати медогляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Звіт за актами обстеження житлово-побутових умов проживання соціально незахищених категорій сімей 2 – 3-й тижні Соціальний педагог, класні керівники Інформація до Б/К
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Перевірка знань працівників школи з питань охорони праці 2-й тиждень Заступник директора з НВР Протокол
2. Перевірка стану освітленості навчальних приміщень 2-й тиждень Заступник директора з ГР Інформація до АН
3. Розробка і складання плану роботи з організації ЦЗ на рік 2-й тиждень Заступник директора з ГР План
4. Дотримання правил охорони праці в навчальних приміщеннях школи, температурного режиму 2-й тиждень Заступник директора з НВР, ГР Інформація до НД
5. Місячник запобігання і профілактики наркоманії, алкоголю і шкідливих звичок «Бережи здоров’я змолоду» 14.01 – 31.01 Педагог-організатор класні керівники 1 – 9-х класів Наказ розробки виховних годин
3. Робота з учнями 1. Святкова зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни до  річниці визволення Білої Церкви (8 – 9-ті класи). Проведення уроків мужності «Ніхто не забутий ніщо не забуто» 04.01  Вчитель історії, педагог-організатор Сценарій заходу, розробки уроків
2. Брейн-ринг інтелектуальних команд «Зимовий кубок»

 

2-й тиждень Учитель історії Інформація
  3. Звіти класних керівників про роботу з учнями, схильними до правопорушень, з учнями із кризових сімей, соціально незахищених сімей 2-й тиждень класні керівники Інформація до АН
4. Участь в акції «Діти єднають Україну» (до Дня Соборності країни) 22.01  педагог-організатор, класні керівники 2 – 9-х кл Інформація до НД
4. Робота з батьками, громадськістю 1. Засідання загальношкільного батьківського комітету, ради школи (за окремими планами) 2-й тиждень Директор школи Протокол
2. Зустріч із радою мікрорайону щодо організованого дозвілля дітей у мікрорайоні школи 2-й тиждень Директор школи Інформація
3. Проведення тематичних батьківських зборів: «Роль батьків у формуванні культури та здорового способу життя дитини» (1 – 7-мі класи); «Запобігання дитячій жорстокості. Підліток: становлення відповідальності» (8 – 9-ті класи) 26 – 30.01 Класні керівники 1 – 9-х класів Розробки
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність
1. Перевірка шкільної документації (журнали особові справи) на виконання Інструкції МОН України про ведення шкільної документації у загальноосвітніх навчально-виховних закладах та наказу по школі  3-й тиждень Адміністрація Інформація до АН
2. Засідання шкільної атестаційної комісії 2-й тиждень Директор школи Протокол
3. Поповнення змісту матеріалів методичного кабінету школи Постійно Адміністрація школи, голови ШМО Матеріали уроків, посібники
6. ІІ етап конкурсу-захисту НДР членами МАН За графіком УОНБЦ Керівники відділень Роботи МАН
  7. Анкетування батьків щодо вивчення їхньої думки про вчителів, які атестуються 4-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до АН
8. Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дитини до навчання у школі 4-й тиждень Заступник директора з НВР, класний керівник 4-ого класу Рекомендації
9. Здійснення систематичного контролю за станом здоров’я, умовами проживання, збереженим майна, виконанням опікунами своїх обов’язків До 21.01 Соціальний педагог Інформація до НД, звіти опікунів
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Перевірка виконання навчальних планів та виховних програм за І семестр 2014/15 н.р. 4-й тиждень Заступники директора Наказ
2. Перевірка ведення шкільної документації (на виконання Інструкції МОН України про ведення шкільної документації у загальноосвітніх навчально-виховних закладах) 4-й тиждень Заступники директора Інформація до НД
3. Вивчення стану індивідуального навчання учнів з особливими потребами: перевірка журналів, ведення зошитів, анкетування батьків 3-й тиждень Заступник директора з НВР Довідка
4. Затвердження та погодження календарних планів на ІІ семестр, графіків контрольних робіт, планів роботи класних керівників на ІІ семестр 2 – 3-й тиждень Адміністрація Книга контролю
5. Аналіз дитячого травматизму за І семестр 3-й тиждень Педагог-організатор Довідка до НД
6. Проведення моніторингу «Захворювання на ГРЗ» 3-й тиждень Соціальний педагог Інформація до НД
7. Економічна та фінансово-господарська діяльність з розвитку матеріально-технічної бази 1. Перевірка обліку енергоносіїв 2-й тиждень Заступник директора з ГР Аналіз до АН
2. Створення робочої групи з підготовки школи до нового навчального року 2-й тиждень Директор школи Наказ
3. Складання плану заходів щодо підготовки школи до нового навчального року 3-й тиждень Заступник директора з НВР План заходів

 

 

 

Лютий

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Проведення місячника профорієнтації «Моя майбутня професія»

 

 

 

 

 

04 – 27.02 Заступник директора з НВР Наказ, план заходів
2. Оголошення набору учнів до 1-го класу на 2017/18н.р.

 

3-й тиждень Заступник директора з НВР Оголошення
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Контроль за станом організації гарячого харчування для учнів 2-й тиждень Педагог-організатор Аналіз до АН, РШ
2. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у навчальних кабінетах 3-й тиждень Медсестра Довідка до АН
3. Бесіда про правила дорожнього руху 03.02 Класні керівники 2 – 9-х класів Записи у журналах
4. День здоров’я:  тематичні виховні години: «Режим дня і його значення»  «Шкідливість вживання пива, слабоалкогольних та енергетичних напоїв» 04 – 5.02 Класні керівники Розробки виховних годин, сценарій
3. Робота з учнями  
3. Засідання шкільної комісії ПМПК До 15.02 Психолог Виставка
4. Робота з учнями, які стоять на внутрішньо шкільному обліку До 16.02 Заступник директора з НВР Буклети
5. Засідання комісії з профілактики правопорушень. Індивідуальні бесіди з учнями, які вимагають посиленої педагогічної уваги 3-й тиждень Психолог Оновлення банку даних
9. Перевірка зовнішнього вигляду учнів, стану підручників 20 – 24.02  Заступник з НВР Інформація до НД
4. Робота з батьками, громадськістю 1. Індивідуальні консультації для батьків Протягом місяця Психолог Рекомендації
2. Засідання б/к за планом 4-й тиждень Директор школи Протокол
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність 1. Майстер-класи вчителів, які атестуються, «Шляхи впровадження нових технологій» 09 – 13.02 Заступник директора з НВР Методичний посібник  
2. Профорієнтаційні тренінги для учнів 9-го класу 10 – 13.02 Психолог, соціальний педагог Матеріали тренінгу  
3. Конкурс «Найкращий читацький курінь» до Дня слов’янської писемності До 26.02 Завідувач бібліотеки Сценарій
Тиждень хімії 3-й тиждень Вчитель предметник план
Стан викладання математики (підготовка до педради) 1-4 тиждень Адміністрація Наказ
6. Контрольно-аналітична діяльність Класно-узагальнювальний контроль у 5та 9 класах з базових дисциплін (проміжний контроль) 3-4 тижні Адміністрація Контрольні зрізи
1. Апаратне навчання «Управлінський рівень компетентнісного упровадження підходу до навчання» 4-й тиждень Директор школи Рекомендації
2. Адміністративний контроль. Відвідування уроків учителів, які атестуються 1 – 4-й тижні Адміністрація Довідка до АН
3. Відвідування багатодітних сімей (соціальне інспектування малозабезпечених сімей) 2-й тиждень Соціальний педагог Довідка до АН
4. Вибіркова перевірка поурочних планів Протягом місяця Адміністрація Книги контролю  
5. Контроль за відвідуванням учнями занять (1 – 9-ті класи) Протягом місяця Соціальний педагог Інформація до НД
7. Економічна та фінансово-господарська діяльність з розвитку матеріально-технічної бази 1. Підготовка до ремонту школи Протягом місяця Заступник директора з ГР Заявки
2. Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів Протягом місяця Директор школи Інформація до НД
3. Рейд – перевірка стану збереження майна 2-й тиждень Заступник директора з ГР Довідка до НД

 

 

Березень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Круглий стіл за участю творчої групи «Обдарованість», адміністрації школи та учителів-предметників з обговорення підсумків участі учнів школи у ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсі-захисті науково-дослідних робіт у системі МАН

 

 

 

 

03.03 Заступник директора з НВР Матеріали круглого столу, наказ
2. Контроль за відвідуванням учнями школи навальних занять 2-й тиждень Соціальний педагог Довідка до засідання ПР
3. Соціальне інспектування сімей напівсиріт 2-й тиждень Соціальний педагог Інформація до АН
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Бесіда про правила дорожнього руху 03.03 Класні керівники Запис у журналах
2. Перевірка якості харчування 2-й тиждень Педагог-організатор Акт перевірки
3. Перевірка організації НВП на заняттях з фізкультури з учнями, що віднесені до спецмедгрупи 2-й тиждень Адміністрація Інформація до АН
5. Бесіда з учнями з питань БЖ під час весняних канікул 20.03 Класні керівники 1 – 9-х класів Записи у журналах
6. День медико-санітарного інформування: гострі кишкові захворювання та їх профілактика 04.03 Медсестра, класні керівники Бюлетень
3. Робота з учнями 1. Концерт до 8 Березня 06.03 Педагог-організатор, уч музичного мист Сценарій
2. Благодійний ярмарок 20.03 Педагог-організатор, кл кер. 1 – 9-х кл Наказ
3. Соціальне інспектування сімей напівсиріт, дітей-інвалідів 2 – 3-й тижні Соціальний педагог Інформація до АН
4. Відвідування сімей, діти яких стоять на внутрішньо шкільному обліку 2-й тиждень Соціальний педагог, класні керівники Інформація до НД
5. Шевченківський тиждень: конкурс малюнків «Сторінками творів Великого Кобзаря» (3 – 8-мі класи); конкурс поезій «Турнір Шевченківської поезії» (2 – 9-ті класи); Літературний брейн-ринг «Як ми знаємо творчість Великого Кобзаря» (8 – 9-ті класи) 02 – 05.03 Класні керівники 2 – 4-х класів, учителі української мови Інформація до НД
4. Робота з батьками, громадськістю 1. Індивідуальні консультації для батьків майбутніх першокласників щодо підготовки дитини до школи 3-й тиждень Психолог Інформація
2. Спільне засідання батьківського комітету, ради школи за планом 3-й тиждень Директор школи Протокол
3. Тренінги за програмою «Батьківство – в радість» (8 – 9-ті класи)

 

 

24.03 Соціальний педагог, психолог Матеріали тренінгів
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність Педагогічна рада:

Тематичне питання:«Урок – інструмент розвитку і виховання особистості».

2.              Стан викладання математики у 5-9 кл. (наказ).

3.              Про організацію державної підсумкової атестації в 9-му класі, 4-му класі.

4.              Підсумки атестації педагогічних працівників школи.

5.      Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики учнів

        1- 4-х, 5-8-х класів.

4-й тиждень Адміністрація Протокол
Тиждень румунської мови та літератури 1-й тиждень Вчителі-предметники План роботи
Тиждень української мови та  літератури 2-й тиждень
Тиждень дитячої книги 3-й тиждень
1. Засідання з питань атестації педагогічних працівників 4-й тиждень Голови ШМО, директор школи Протоколи
2. Школа молодого вчителя «Організація, підготовка і проведення позакласних заходів з метою формування в учнів інтересу до навчання» 12.03 Учитель-предметник Рекомендації
3. Підсумкове засідання шкільної атестаційної комісії. 4-й тиждень Директор школи Протокол
4. Шкільний тиждень ініціативи та творчості молодих вчителів 6 – 20.03 Заступник директора з НВР Інформація до АН
5. Шкільний тиждень педмайстерності вчителів природничо-математичного циклу «Використання інноваційних технологій на уроці» 4-й тиждень Заступник директора з НВР, голови ШМО Наказ
6. Засідання методичної ради 4-й тиждень Заступник директора з НВР Матеріали семінару
7. Психолого-педагогічний семінар «Культура взаємовідносин у системі «учитель-учень» 23.03 Психолог Анкети
8. Індивідуальна діагностика учнів з особливими освітніми потребами 3-й тиждень Психолог Інформація до НД
9. Підготовка до засідання ПМПК 3-й тиждень Класні керівники, психолог Рекомендації
10. Підготовка документів щодо встановлення педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій та педагогічних знань 1-й тиждень Заступник директора з НВР Інформація до НД
11. Консультація для вчителів «Аналіз уроку» Заступник директора з ВР Матеріали засідання до педради
15. Підготовка до засідання педагогічної ради

 

 

1-3 тижні Заступник директора з НВР
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Перевірка темпу і техніки читання у  – 6-х -8 кл. 2-й тиждень Заступник директора з НВР Довідка
2. Контроль за відвідуванням занять учнями групи ризику, із кризових сімей Протягом місяця Соціальний педагог Інформація до НД
3. Контроль організації харчування учнів 3-й тиждень Педагог-організатор Інформація до АН
5. Вивчення ефективності використання годин варіативної складової навчального плану 2 – 3-й тижні Заступник директора з НВР Інформація до АН
6. Контроль за дотриманням учнями Статуту школи 2 – 3-й тижні Педагог-організатор Інформація до НД
7. Економічна та фінансово-господарська діяльність
2. Підготовчі роботи до ремонту школи. Вивчення питання матеріально-технічного стану закладу 2-й тиждень Заступник директора з ГР Дефектний акт

Квітень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Створення методичних куточків з підготовки до підсумкової державної атестації

 

 

 

3 – 4-й тижні Голови МО Рекомендації
2. Підготовка та оформлення матеріалів і документації підсумкової державної атестації До 30.04 Заступник директора з НВР, голови МО Наказ
3. Складання розкладу державної підсумкової атестації

 

4-й тиждень Заступник директора з НВР Розклад
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. План-графік оздоровлення дітей-сиріт, дітей із соціально незахищених сімей 2 – 3-й тижні Соціальний педагог, класні керівники Інформація до АН
2. Вивчення стану роботи із профілактики дитячого травматизму. 07.04 Класні керівники, соц.педагог, вчитель фіз.виховання Нарада при директорові
3. Організація і проведення Дня ЦЗ у школі (за окремим планом) 3-й тиждень Директор коли, начальник штабу ЦЗ Наказ
4. Контроль за виконанням колективного договору з охорони праці і безпеки життєдіяльності 3-й тиждень Заступник директора з НВР, голова ПК Аналіз до зборів трудового колективу
3. Робота з учнями 1. Декада – звіт роботи класних органів самоврядування 07 – 16.04 Педагог-організатор, класні керівники Рекомендації
2. Шкільний конкурс «Активіст року» (7 – 9-ті класи) 2-й тиждень Педагог-організатор Інформація для планування
3. До Дня гумору провести: конкурс сатиричних малюнків «Насміши мене» (5 – 7-мі класи); конкурс гуморесок (2 – 6-ті класи) 1-й тиждень Педагог-організатор, вчитель образотворчого мис. Інформація до рейтингу
  4. Місячник екологічного виховання: виховні години «Збережемо нашу Землю чисто і блакитною» (1 – 9-ті класи); акції «Чисте місто», 03 – 28.04 Класні керівники План заходів, сценарії
5. До Дня Чорнобильської трагедії: виховні години: «Репортаж із Чорнобиля» 24 – 28.04 педагог-організатор, класні керівники 1 – 9-х класів Наказ
4. Робота з батьками, громадськістю
2. Консультації для батьків за результатами психологічних досліджень у 4-х класах 4-й тиждень Психолог Рекомендації
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність Тиждень психології 1-й тиждень Психолог План
Тиждень фізики та інформатики 2-й тиждень Вчитель-предметник План
1. Психолого-педагогічна декада з питань самоосвіти вчителів за обраною тематикою 2-й тиждень Психолог, голови МО Аналіз анкетування до НД
2. Конкурс молодих учителів «Педагогічний дебют» 3-й тиждень Заступник директора з НВР Матеріали конкурсу
3. Складання графіка консультацій для ДПА До 24.04 Заступник директора з НВР Графік ДПА
4. Підготовка завдань до ДПА

 

 

4-й тиждень Голови ШМО, учителі-предметники Матеріали ДПА
5. Складання проекту робочого навчального плану на 2017/18 н.р. 3 – 4-й тижні Директор школи Проект плану
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Тематичний контроль за підготовкою до державної підсумкової атестації Протягом місяця Заступники директора Довідка
2. Тематичний контроль «Моніторингове дослідження ціннісних життєвих орієнтацій у старшокласників» 2-й тижні Заступники директора Довідка до засідання ПР
3. Класно-узагальнювальний контроль у 4-х і 7-х класах 2 – 3-й тижні Адміністрація Книга контролю
4. Контрольні зрізи за текстами адміністрації з української мови та математики в 4-х та 7-х класах 1 – 2-й тижні Адміністрація Наказ
5. Контроль здійснення індивідуального навчання (анкетування учнів і батьків) 3 – 4-й тижні Заступник директора з НВР Наказ
7. Економічна та фінансово-господарська діяльність 1. Припинення опалювального сезону 2-й тиждень Заступник директора з ГР Розпорядження
3. Перевірка обліку матеріальних цінностей 4-й тиждень Головний бухгалтер Довідка до АН

Травень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти Підготовка до проведення державної підсумкової атестації, організація і проведення консультацій

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й тиждень Заступник директора з НВР, класні керівники, учителі-предметники Інформація до АН
2. Охорона життя та здоров’я дітей 1. Розробка і затвердження плану навчальної практики, інструктаж із проведення 12.05 Заступник директора з НВР Наказ
2. Проведення бесід із правил поведінки на воді, вдома, у дорозі 2-й тиждень Класні керівники 1 – 9-х класів Години
3. Інструктаж із безпеки життя та здоров’я учнів на канікулах 3 – 4-й тижні Класні керівники 1 – 9-х класів Спілкування
4. Нарада про стан роботи з профілактики дитячого травматизму 3-й тиждень Педагог-організатор Записи у журналах
5. Перевірка якості харчування 2-й тиждень Педагог-організатор Інформація до АН
6. День медико-санітарного інформування «Обережно-кліщі!» 15.05 Класні керівники 1 – 9-х класів, медсестра Інформація до НД, матеріали до газет
3. Робота з учнями 1. Вечір зустрічі випускників 2-й тиждень Педагог-організатор, класний керівник 9-го класу Сценарій
1. До  річниці Перемоги «Декада пам’яті»: уроки мужності «Шляхами мужності і слави» 05 – 11.05 Педагог-організатор, класні керівники Довідка про результати заходів (відвідування анкети) до НД
2. Збір даних про місцеперебування під час літніх канікул учнів, схильних до правопорушень. Провести бесіди з їхніми батьками До 06.05 Соціальний педагог, класні керівники Інформація до НД
3. Свято Останнього дзвоника 07.05 Класні керівники, педагог-організатор Сценарій
4. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень. Збір даних про місце перебування під час літніх канікул учнів, схильних до правопорушень 05.05 Соціальний педагог Інформація
4. Робота з батьками, громадськістю 1. Батьківські збори 1-й тиждень Директор Протокол

 

2. Консультації для батьків за підсумками діагностики 2-й тиждень Психолог Рекомендації
3. Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників 3-й тиждень Психолог Рекомендації
4. Тематичні батьківські збори за результатами навчання у 2016/17н.р. 4-й тиждень Заступник директора з НВР, класні керівники 1 – 9-х класів Протокол
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність 1. Круглий стіл «Результати третього року роботи над проблемними питаннями» 3-й тиждень Заступник директора з НВР Інформаційні матеріали
2. Засідання МО «Планування методичної роботи на новий навчальний рік» 3-й тиждень Голови ШМО Протоколи
4. Засідання МР із планування роботи на наступний навчальний рік 3-й тиждень Директор школи Протокол
5. Здійснення діагностики педагогічних утруднень учителів в організації навчально-виховного процесу 4-й тиждень Психолог Інформація до АН
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Контроль за виконанням навчальних програм До 18.05 Адміністрація, голови МО Наказ
2. Перевірка матеріалів до державної підсумкової атестації 2-й тиждень Адміністрація Аналіз
3. Перевірка шкільної документації (класні журнали, особові справи) 3 – 4-й тижні Адміністрація, голови МО Наказ
4. Організація навчально-виробничої практики 4-й тиждень Заступник директора з НВР Наказ
  6. Контроль за виконанням навчальних програм у 1 –9-му класах 2 – 3-й тижні Адміністрація школи Книги контролю
7. Контроль за проведенням навчальних екскурсій та практики в 1 – 8-х та 9-му класах 3 – 4-й тижні Адміністрація школи Інформація до АН

 

8. Перевірка техніки читання учнів 3 – 6-х класів з іноземної мови Класні керівники, соціальний педагог Інформація до АН

 

11. Аналіз відвідування учнями навчальних занять за рік
7. Економічна та фінансово-господарська діяльність з розвитку матеріально-технічної бази 1. Інструктажі з ТБ щодо проведення навчально-виробничої практики 3 – 4-й тижні Заступник директора з НВР, класні керівники Записи в журналах
2. Затвердження графіка ремонтних робіт 4-й тиждень Заступник директора з ГР Графік
3. Замовлення на фінансування підготовки школи до 2017/18н.р. 4-й тиждень Головний бухгалтер Кошторис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень-липень

 

Розділ

 

Зміст діяльності

 

Термін

 

Відповідальні

Форма

узагальнення

Відмітка

про виконання

1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції середньої освіти 1. Обмін підручників

 

1-й тиждень Завідувач бібліотеки Інформація
2. Облік дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи 1 – 2-й тижні Заступник директора з НВР Наказ
2. Охорона життя та здоров’я дітей
1. Вивчення намірів батьків щодо оздоровлення дітей 1 – 2-й тижні Класні керівники 1 – 9-х класів, соціальний педагог Результати анкетування до НД
2. Бесіда про правила безпеки під час літніх канікул 02.06 Класні керівники 1 – 9-х класів Записи у журналах
3. День медико-санітарного інформування «Перша допомога при сонячному опіку» Медсестра Інформація до НД

 

3. Робота з учнями 1. Міжнародний день захисту дітей 01.06 Педагог-організатор Інформація про участь
2. Проведення навчальних екскурсій 1 – 3-й тижні Класні керівники Довідка про результати до АН
4. Робота з батьками, громадськістю 1. Засідання ради школи, батьківського комітету щодо підбиття підсумків роботи 2-й тиждень Директор школи, голова ради школи, батьківського комітету Протокол
2. Звіт керівника школи про діяльність у 2016/17н.р. 2-й тиждень Директор школи Наказ
5. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність 1. Планування роботи МО, вчителів-предметників, класних керівників, творчих груп До 15.06 Голови ШМО

 

 

Заступник директора з НВР, класний керівник

План роботи
2. Випуск учнів 9-х класів
3. Урочисте вручення документів про освіту випускникам 9-го класу 2-й тиждень Директор школи, заступник директора з ВР, класний керівник Наказ
1.               Педагогічна рада:

 Про закінчення учнями l-3-x класів 2010 – 2011 н. р. і переведення до наступних класів.

2.             Про закінчення учнями 4-го класу школи I-II ст. і переведення до наступних класів.

3.              Про нагородження учнів 2-х, 3-х, 4-х класів Похвальним листом «за високі досягнення в навчені»

Про допуск учнів 9-го класу до державної підсумкової атестації

1-й тиждень Адміністрація Протокол
6. Контрольно-аналітична діяльність 1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за рік, учнів 4, 9-х класів з ДПА До 05.06 Адміністрація Довідка, наказ
2. Переведення учнів, рух учнів за звітами класних керівників, за алфавітною книгою До 20.06 Заступник директора з НВР Наказ
3. Контроль за забезпеченням школи підручниками на новий навчальний рік Постійно Завідувач бібліотеки Інформація до АН

 

7. Економічна та фінансово-господарська діяльність з розвитку матеріально-технічної бази 1. Ремонт школи Липень-серпень Заступник директора з ГР Інформація до АН
2. Придбання матеріально-технічних засобів НВП Липень Головний бухгалтер Інформація до АН
3. Складання балансового звіту та інших звітних документів за І півріччя Липень Головний бухгалтер Інформація до АН
4. Аналіз витрат коштів та енергоносіїв Інформація до АН