Про організацію виховної роботи на 2016-2017н. р.

Виховна робота

Про організацію виховної роботи

на 2016-2017н. р.

Морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовка до активної, творчої, соціально значущої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності є найважливішими складниками розвитку суспільства та держави. Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів  — міцно і органічно засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей.

Напрямами державної політики в галузі виховання стали принципи гуманістичної педагогіки, сформульовані у: Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Національній програмі виховання  учнів 1-11 класів, Програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні,  міжнародній Конвенції про права дитини.

У названих документах окреслено концептуальні засади основних орієнтирів виховання учнів та зміст виховної діяльності. Особлива увага приділяється формуванню в учнів:

 • ціннісного ставлення до себе.
 • ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей.
 • ціннісного ставлення до праці.
 • ціннісного ставлення до природи.
 • ціннісного ставлення до мистецтва.
 • ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

Метою виховної роботи  закладу є створення ефективної системи виховної діяльності класного керівника та гуманістичної виховної системи класного колективу.  Саме з цією метою та  з метою модернізації змісту виховної роботи, орієнтації на системний розвиток рівного доступу до якісної освіти, класними керівниками та класоводами школи розроблені творчі виховні програми, які охоплюють всі основні напрямки виховної діяльності. В ході роботи над програмами напрямки виховання реалізуються шляхом:

 • організації навчально-виховного процесу;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • роботи органів учнівського самоврядування;
 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями.

У процесі реалізації програм розв’язуються наступні завдання:

 • активізація творчого потенціалу учнівського, педагогічного, батьківського колективів;
 • розроблення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої особистості дитини, враховуючи вікові особливості.

Для успішної реалізації даної проблеми окреслено план дій:

 • спланувати роботу класних колективів враховуючи вимоги Національної програми виховання учнів 1-9 класів;
 • підвести підсумки  виховної роботи за 2015-2016 н. р.;
 • практикувати обмін досвідом між класними колективами, шляхом проведення спільних конкурсів, змагань, турнірів, “круглих столів” (протягом навчального року).
 • створити ефективну виховну систему національно-патріотичного виховання молоді.

Програмами передбачається залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позаурочний час. Педагогам, які здійснюють виховний процес, слід завжди пам’ятати про те, що кожний захід має сприяти розвитку ініціативи учнів, задоволенню їхніх потреб та інтересів.

Саме на вирішення поставлених завдань спрямована проблема виховної роботи закладу, над реалізацією якої працює педагогічний  колектив:

Виховання всебічно розвиненої особистості відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

З метою реалізації системи виховної роботи в закладі  проведене чітке планування роботи всіх підрозділів: методична робота, навчально-виховна, гурткова, робота учнівського самоврядування і спрямована вона на виконання таких завдань:

 1. Удосконалення форм і методів роботи;
 2. Створення ситуації успіху в найбільш значущих видах діяльності, що дає можливість для самоствердження особистості, формування ціннісних установок, попередження відхилень у поведінці;
 3. Забезпечення якісної підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, здатних формувати у дітей позитивну мотивацію на потребу в самопізнанні, само розумінні, самовдосконаленні;
 4. Визначення пріоритету у виховній роботі з батьками і громадськістю.

Традиційні виховні заходиМаморницького Вама НВК:

 • Свято Першого дзвоника;
 • Олімпійський тиждень;
 • Свято до Дня вчителя;
 • Осінні фантазії;
 • День інвалідів;
 •  «Ану ж бо, хлопці!»;
 • Новорічні композиції;
 • Свято до Дня Святого Миколая;
 • Новорічні ранки;
 • День соборності України;
 • День Святого Валентина;
 • Свято зустрічі випусників;
  • Шевченківські дні;
  • Свято «Mărţişor»;
  • 8 березня;
  • День Чорнобильської трагедії;
  • Свято до Дня матері;
  • Свято Останнього дзвоника;
  • День захисту дітей;
  • Випускний вечір.

   

  Пріоритетні завдання в новому навчальному році

  • Удосконалювати зміст діяльності НВК відповідно до Законів України «Про освіту», «Про середню освіту», «Про позашкіль­ну освіту», Національної доктрини розвитку освіти.
  • Забезпечувати оптимальне функціонування закладу як ці­лісної соціально-педагогічної системи, створити умови для ефективної діяльності всіх підсистем.
  • Продовжити роботу над проблемами:

  1)  підвищення якості освіти через формування ключових компетентностей учнів шляхом інтеграції традицій­них форм і методів роботи в навчально-виховному процесі;

  2)  формування свідомого громадянина, патріота рідної зем­лі, носія народних традицій.

  • У навчально-виховному процесі забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до народних звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й самосвідомості.
  • Забезпечувати психологічні умови для розвитку особистості учня шляхом упровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій.
  • Формувати основи культури спілкування.
  • Роботу учнівського самоврядування будувати за принципом: від колективної творчої справи — до роботи за інтересами — і до індивідуальної діяльності.
  • Продовжити роботу закладу, спрямовану на збереження і зміц­нення здоров’я учнів та прищеплення навичок здорового способу життя.
  • Дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму, здійснювати якісне медичне обслуговування учнів у закладі.
  • Активізувати роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.
  • Забезпечити створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників закладу, виховання економічної, есте­тичної, правової та трудової культури.

   

   

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *